MK Čoper Srbija je osmišljen kra­jem 2007 godine a kao svoj rođendan odrađen je 1. Januar, od strane par ljudi koji su imali viz­iju pravl­jenja kluba i koji će spo­jiti istomišl­jenike , lju­bitelje Chopper-a ( Čoper ). Klub je osmišl­jen kao slo­bo­dan, bez predsed­nika, bez čla­na­rina, bez pri­pad­nosti drugim moto orga­ni­zaci­jama, bez stalne lokacije i bez ikakvih reg­is­tracija pravnog lica. Oku­pio je mnogo istomišl­jenika i članova iz svih delova Srbije i tako se afirmisao kao jedan od najvećih Moto Klubova u Srbiji, čak se proširio na inter­na­cionalni nivo sa svojim članovima u Italiji

LOGOTIP KLUBA

( zaštićen u zavodu za intelektualnu svojinu )

Logo MK Čoper Srbija

 

 

Mesta gde se nalaze članovi MK Čoper Srbija

© 2018 MK Čoper Srbija. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.